Lekcja 3 – zbij figury przeciwnika

Wszystkie figury w shogi mają ten sam kolor. To kierunek figury wskazuje do kogo należy dana figura. Spójrz:

Większość figur nie może przeskakiwać ponad innymi figurami. Figury mogą przesunąć się jedynie na puste pola.

Ale jeśli docelowe pole jest zajęte przez figurę przeciwnika, wtedy możesz ją zabrać!

Tutaj jest przykład:

Co możesz zrobić gońcem:

  1. Goniec nie może przesunąć się za pole 3c (3cia kolumna, rząd c, zobacz koordynaty na planszy), ponieważ na jego drodze stoi nasz pionek.
  2. Goniec może zbić srebrnego na 8b, ponieważ normalnie przesuwajać się, ląduje na figurze przeciwnika.
  3. Goniec nie może zbić wieży na 8h, ponieważ na jego drodze stoi pionek na polu 7f. Z tego samego powodu goniec nie może wylądować na polu 7f.
  4. Goniec może przesuwać się dowolnie na przekątnej do pola 1i.

Kiedy zbijesz figurę przeciwnika, połóż ją obok planszy po swojej prawej stronie (albo na swojej podstawce). Spójrz na animację, która obrazuje tę akcję:

Pozycja, w której król jest zagrożony zbiciem, jest nazywana szachem. Jeśli zignorujesz szach, w następnym ruchu twój król zostanie zbity i przegrasz grę.

W tej pozycji twój przeciwnik zignorował szacha! Wygraj grę w jednym ruchu.

Odpowiedź: Możesz zbić króla przewinika jedynie wieżą na 2d. Goniec na 8g jest zablokowany przez złotego przeciwnika na polu 6e.

Następna lekcja