Lekcja 4 – obroń swoje figury

Jednym ze sposobów na ochronę figury przed zbiciem jest ucieczka tą figurą. Ale co możemy zrobić, jeśli nie da się łatwo uciec? Jak możemy złapać króla przeciwnika? Te dwa pytania mają podobną odpowiedź.

Mówimy, że twoja figura jest chroniona, kiedy na pole, na którym stoi, może wejść inna twoja figura. Celem chronienia twoich figur jest to,  że nie da się zbić takiej figury za darmo. Spójrzmy na przykład, gdzie złoty jest chroniony od ataku wieży dzięki pomocy króla:

W następnych przykładach nasze figury są pod atakiem. Spróbuj je obronić innymi figurami.

Obrona figur zadanie 1 – twoja lanca jest pod atakiem srebrnego. Jak ją obronić?

Odpowiedź: Ruch złotego na 8i.

Obrona figur problem 2 – wieża atakuje twojego złotego na 4i. Jeśli usuniesz się z jej linii ataku (np. na pole 5h), wieża zbije twojego srebrnego na 3i! Jak obronić obydwie figury jednocześnie?

Ten problem ma dwie odpowiedzi.

Odpowiedź 1 – przesuń srebrnego i obroń złotego

Odpowiedź 2 – przesuń złotego i obroń srebrnego

Obrona figur problem 3 – twój król jest pod szachem! Jak uchronić się od przegrania gry?

Odpowiedź: Przesunięcie srebrnego na 2h. W ten sposób linia ataku gońca jest zablokowana i jesteś bezpieczny. Skoczek na 3g także blokuje gońca, ale może być zbity za darmo.

Aby zaatakować króla, figury muszą ze sobą współpracować. Potrzebujesz przewagi liczebnej. Zwykle jest to dwóch atakujących kontra jeden król.

Jeśli król nie możesz uciec od zagrożenia (szachów), taka pozycja jest zwana szach-matem. Rozumiesz oczywiście, że obrona króla inną figurą nie ma żadnego efektu – kiedy król zostanie zbity, gra się kończy. Król jest jedyną figurą, której nie możesz oddać przeciwnikowi.

Tutaj są przykłady matów w jednym ruchu. Spróbuj je rozwiązać, ale także przemyśleć, czemu król nie ma ucieczki.

Szach-mat problem 1 – współpraca dwóch figur.

Odpowiedź: Złoty przesuwa się o jedno pole do przodu na 5b. Złoty pokrywa wszystkie pola, na który król mógłby uciec, a także jest chroniony przez lancę, więc nie może zostać zbity przez króla. Jest to szach i mat.

Szach-mat problem 2 – następna współpraca dwóch figur

Odpowiedź: Złoty przesuwa się na bok, 8c. Król jest zablokowany z boku przez koniec planszy, a następnie z przodu i z tyłu przez własne figury. Ruch złotym atakuje króla bezpośrednio. Ostatecznie król nie może uciec na 8a z powodu ataku srebrnego. (mały komentarz) Jest mat w trzech ruchach. Srebrny 8c, król 8a i złoty na 8b lub 7b!

Szach-mat problem 3 – rzadki mat jedną figurą

Odpowiedź: Skoczek na 8c, szach-mat! Król nie ma ucieczki. Dziwne ruchy skoczka mają niesamowite zastosowania w takich pozycjach.

Ostatni, problem 4 – co jeśli przeciwnik zagra dziwny ruch i przesunie króla tuż obok naszego?

Odpowiedź: Nie uciekaj! Król na pole 3g! Pierwszy kto zbije króla, wygrywa!

Skoro wiemy jak zbijać i bronić figury, nauczmy się trochę o ich wartościach.

Następna lekcja